Bemutatkozás

Az FTT, tudományos kutatási célból használt mobiltelefonokat és azok kiegészítőit vizsgálja. Oldalunk kizárólag hobbi célt szolgál és saját magunk szórakoztatására hoztuk létre!

Az FTT a különböző kutatási rendszerek informatikai és okostelefonokkal történt beágyazottságával, a felhasználói és vásárlói piac elemzésével fejlesztésével foglalkozik és egyéni tesztelések végrehajtásának figyelemmel kísérésében működik közre.

Az FTT figyelemmel kíséri és elemzi az informatika, különösen a mobiltelefonok és azok kiegészítőinek a kapcsolatát.

A Felsőoktatási és Tudományos Tanács 2012-igLekicsinyít

A Felsőoktatási és Tudományos Tanács a felsőoktatási intézmény oktatási és tudományos kutatási autonómiájának megvalósítását, a törvényben (2005. évi CXXXIX) meghatározottak szerint segíti.

A Felsőoktatási és Tudományos Tanács az oktatási és kulturális miniszter – a felsőoktatás fejlesztési, finanszírozási és kutatás-fejlesztési kérdéseiben – döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő független szakértői testülete.

A Tanács  a felsőoktatás képzési és kutatási rendszerének társadalmi – gazdasági beágyazottságával, a rendszer fejlesztésével és finanszírozásával kapcsolatos döntések előkészítésében vesz részt, és azok végrehajtásának figyelemmel kísérésében működik közre. A Felsőoktatási és Tudományos Tanács figyelemmel kíséri és elemzi a felsőoktatás és a társadalom kapcsolatát, különösen a munkaerőpiac felsőfokú szakemberigényét. Javaslatot tesz az államilag támogatott képzésbe felvehető éves hallgatói létszámkeretre, annak képzési területek és képzési szintek szerinti elosztására. Állást foglal a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatával összefüggő oktatáspolitikai kérdésekben, prognózisokat készít a várható munkaerő-piaci változásokról, és ezzel kapcsolatban javaslatokat tesz a képzési rendszer korszerűsítésére.

A Tanács véleményezi a felsőoktatási rendszer éves költségvetési tervezetét, és állást foglal az éves költségvetési beszámolóról. A felsőoktatás költségvetése tekintetében elemzéseket, javaslatokat készít.

A Tanács véleményezi a felsőoktatásról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, illetve a felsőoktatást szabályozó miniszteri rendeletek tervezeteit.

Az FTT vezetője és képviselője az FTT elnöke: prof. Dr. Jávor András

Az FTT munkáját szervező, segítő és előkészítő szervezete a Felsőoktatási és Tudományos Tanács Titkársága.

Az FTT Titkársága gondoskodik az FTT és bizottságai, valamint az FTT feladat- és tevékenységi köréhez kapcsolódó egyéb testületek, szervezetek közötti kölcsönös információcsere feltételeinek megteremtéséről. Gondoskodik az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) illetékes szervezeti egységeivel való koordinációról, az FTT ülései jegyzőkönyveinek vezetéséről, a jegyzőkönyv hitelességének biztosításáról, a napirendjére tűzött előterjesztések és az FTT állásfoglalásainak az érintettek, valamint az OKM illetékesei részére történő megküldéséről. Az FTT titkárságának képviselője részt vesz az OKM felsőoktatási terület vezetői értekezletein.